Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 19/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 881/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SAB/Łd 60/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Ł. w przedmiocie wydania decyzji w związku ze złożeniem odwołania od decyzji dotyczącej odmowy prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 549/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

II SA/Łd 879/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 1397/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Łd 93/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku rodzinnego z dodatkami

II SA/Łd 792/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 21/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

II SA/Łd 87/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   2