Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Gd 518/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Gd 787/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zasiłku stałego

II SA/Gd 62/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Gd 3/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy społecznej w formie schronienia i posiłku

II SA/Gd 148/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego