Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 291/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

IV SA/Gl 282/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Gl 304/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 105/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 546/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SA/Gl 29/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SA/Gl 43/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 283/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 789/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 397/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
1   Następne >   2