Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1225/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

III SA/Kr 995/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej

III SA/Kr 200/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 928/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-29

Skarga S. S. na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

III SA/Kr 1142/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 854/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego