Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 482/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Lu 695/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Lu 564/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SAB/Lu 27/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-12

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie niewydania orzeczenia w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją SKO z dnia [...] r. nr [...] dotyczącą zasiłku okresowego