Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SAB/Wa 184/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I SA/Wa 633/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego

I SA/Wa 624/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 1387/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I SAB/Wa 90/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku

I SA/Wa 305/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych

I SA/Wa 1611/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

I SA/Wa 1343/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I SAB/Wa 242/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SAB/Wa 243/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania
1   Następne >   2