Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 128/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-28

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 6 uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy oraz zasad zwrotu poniesionych wydatków związanych z obowiązkiem sprawiania pogrzebu

IV SA/Wr 418/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 196/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Głogowskiego w przedmiocie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez Powiat Głogowski

IV SAB/Wr 1/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie przyznania pomocy społecznej

IV SA/Wr 400/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu 'Przystań' w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy

IV SA/Wr 628/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Żórawina w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania

IV SA/Wr 223/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 445/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odmowy D. K.i prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej

IV SA/Wr 229/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie uznania zarzutów dotyczących tytułu wykonawczego za nieuzasadnione

IV SA/Wr 581/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   2