Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 203/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 985/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia wychowawczego

II SA/Łd 295/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Łd 294/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 684/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uznania świadczenia wychowawczego za nienależnie pobrane i zobowiązanie do jego zwrotu

II SA/Łd 159/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku stałego i ubezpieczenia zdrowotnego

II SA/Łd 836/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego

II SA/Łd 832/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego