Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 103/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 1490/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 147/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 697/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-27

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego umorzyć postępowanie w wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych.

III SA/Kr 1511/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania pomocy w formie schronienia

III SA/Kr 647/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-18

Skarga D. G. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 565/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną

III SA/Kr 881/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-11-27

Skarga J. Ś. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym