Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 221/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uchylenia decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze

II SA/Op 222/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uchylenia decyzji przyznającej świadczenie rodzicielskie

II SA/Op 122/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego umorzyć postępowanie.