Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 95/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Ke 8/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie : stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Ke 121/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki

II SA/Ke 86/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu pobranego świadczenia nienależnego

II SA/Ke 251/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2005-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie : zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Ke 471/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania renty socjalnej

II SA/Ke 361/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Ke 659/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Ke 327/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Ke 87/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu pobranego świadczenia nienależnego
1   Następne >   +2   +5   +10   17