Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 214/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Branice w przedmiocie opłat za usługi opiekuńcze

II SA/Op 239/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie stwierdzenia nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Op 299/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 310/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Op 369/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Op 234/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rudniki w przedmiocie warunków przyznania odpłatności za usługi opiekuńcze

II SA/Op 508/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SAB/Op 19/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 342/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Op 347/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
1   Następne >   +2   4