Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6324 Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej X

II SA/Łd 1056/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie przyznania dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

II SA/Łd 1018/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia rodzinie zastępczej należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

II SA/Łd 1017/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia rodzinie zastępczej należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka