Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

I OSK 1805/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 953/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-06

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 532/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 176/13 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 906/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych

I OZ 1106/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych

I OSK 2841/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 2846/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 2302/14 - Postanowienie NSA z 2015-12-02

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie nakazu usunięcia uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych

I OSK 508/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie uaktualnienia danych osobowych
1   Następne >   2