Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

I OSK 2695/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-08

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego

II SA/Wa 1940/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-08

Sprawa ze skargi Gminy [...] na rozstrzygniecie nadzorcze Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odwołania z funkcji wójta

II SA/Wa 32/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy przyznania emerytury specjalnej