Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

I OSK 173/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi P. K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II OSK 825/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy D. w przedmiocie bezczynność organu

II SAB/Ke 9/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy

II SAB/Łd 9/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Ol 862/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SAB/Ke 18/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Ch. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bk 255/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-04-11

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa Usługowo- Asenizacyjnego A. sp. z o.o. w B. na zarządzenia Burmistrza S. w przedmiocie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

I OZ 753/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D., M., J. i M.W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 3/09

III SA/Wr 241/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-26

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 4 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w S. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

II SAB/Bk 18/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Z. w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   18