Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

III SA/Lu 695/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi H. F. i J. F. na tytuł wykonawczy Dyrektora Oddziału Regionalnego Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w L. w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

II SA/Lu 459/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Rejonowy w przedmiocie : umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej nabycia uprawnień do lokalu mieszkalnego

III SO/Lu 49/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie : zwolnienia osobnej kwatery stałej i przekwaterowania do kwatery zastępczej

III SA/Lu 696/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi H. F. i J. F. na tytuł wykonawczy Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w L. w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym