Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

II FSK 331/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-13

Skarga kasacyjna na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. w przedmiocie prawidłowości wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych w 2002 r. na dopłaty do cen pszenicy

I SA/Wr 19/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. w przedmiocie przedłużenia ważności upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. i 1999 r.

II FSK 2134/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w S. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie straty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za 2006 r.

I SA/Wr 347/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-03-06

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1354/02 w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od czerwca do grudnia 1998 r. oraz ustalenie dochodu z działalności gospodarczej za 1998 r. zakończonej prawomocnym postanowieniem na skutek oświadczenia o cofnięciu skargi

I SAB/Gd 3/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-07-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie nie wydania w terminie decyzji w przedmiocie objętym postępowaniem kontrolnym nr [...]

III SAB/Wa 48/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-31

Sprawa ze skargi L. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na przewlekłość Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. w przedmiocie postępowania kontrolnego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r.

II FSK 124/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. H. na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji dotyczącej podatku od spadków i darowizn

I SA/Lu 332/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie zawieszenia postępowania wznowieniowego zakończonego decyzją ostateczną

I SAB/Łd 6/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. i przewlekłość w postępowaniach kontrolnych prowadzonych w sprawie źródeł majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2011

I SA/Gd 479/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie zawieszenia wznowionego postępowania kontrolnego
1   Następne >   +2   +5   7