Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

OSK 717/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-22

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych Oddz. Południowo-Wschodni w K. w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego w K. bez zezwolenia

II SAB/Wa 259/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej