Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

I SAB/Wa 32/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia

I SAB/Wa 127/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika

I SAB/Wa 121/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego

II SAB/Wa 157/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku

I SAB/Wa 116/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego

I SA/Wa 1511/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-09-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie opinii dotyczącej zamiaru przekształcenia szkoły

I OZ 926/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przekazania praw założycielskich

II SAB/Wa 362/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z 16 stycznia 2010 r. o wydanie zaświadczeń dotyczących uznania kwalifikacji zawodowych

I SAB/Wa 123/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku o [...]

I SA/Wa 1405/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie opinii w sprawie zamiaru likwidacji szkoły
1   Następne >   +2   4