Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

IV SA/Wa 3783/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 54/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania

IV SAB/Wa 84/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SA/Wa 553/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SO/Wa 22/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-10

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

IV SAB/Wa 58/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

I SAB/Wa 66/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 454/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SAB/Wa 80/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 511/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   10