Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

V SA/Wa 515/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Wa 153/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] r. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...]

VI SAB/Wa 7/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Wa 92/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody M. nr [...]

III SA/Wa 3160/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za październik i listopad 2008 r.

III SAB/Wa 9/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

II SAB/Wa 465/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-16

Skarga Z. L. na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

III SA/Wa 3356/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od grudnia 2008 r. do listopada 2009 r.

II SA/Wa 1292/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-18

Skarga M. N. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji odmawiającej przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego

III SA/Wa 1442/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie określenia zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od października do grudnia 2006 r.
1   Następne >   +2   +5   10