Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

V SA/Wa 1348/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 2152/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi

VI SA/Wa 1392/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie nakazu wycofania z rynku produktów niespełniających wymagań bezpieczeństwa i nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 2148/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi

VI SA/Wa 2149/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi

VI SA/Wa 2150/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi

VI SA/Wa 2151/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi

VI SA/Wa 2147/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi

VI SA/Wa 2353/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-10

Skarga B. Sp. z o.o. z siedzibą w O. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zobowiązania przedsiębiorcy do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań

VI SA/Wa 2309/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   3