Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Transportu Kolejowego X

II GSK 592/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-27

Wniosek w przedmiocie przedłużenia terminu ważności świadectwa o dopuszczeniu do eksploatacji urządzenia: system sterowania ruchem kolejowym

II GSK 630/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie autoryzacji dla jednostki certyfikującej

II GSK 1332/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie zmiany zakresu autoryzacji dla jednostki kontrolującej