Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Aptekarska X

VI SA/Wa 1505/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-29

Skarga G. T. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie pozytywnej opinii dotyczącej cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki

VII SA/Wa 844/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

VI SA/Wa 2909/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie rękojmi należytego prowadzenia apteki

VI SA/Wa 2269/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie negatywnego zaopiniowania zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych

VI SA/Wa 2908/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej

VI SAB/Wa 58/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie rozpoznania zażalenia od uchwały dotyczącej stwierdzenia braku rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej

VI SAB/Wa 59/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie rozpoznania zażalenia na uchwałę w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki

VI SA/Wa 2910/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie negatywnej opinii dotyczącej rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej

VI SA/Wa 2911/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie stwierdzenia braku rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej