Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1392/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie [...]

I SA/Wa 1626/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

I SO/Wa 35/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-18

Wniosek J. W. i J. W. o wymierzenie Ministrowi Infrastruktury grzywny za nieprzekazanie sądowi administracyjnemu skargi z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I SAB/Wa 119/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1017/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 397/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SAB/Wa 133/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 127/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 108/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SAB/Wa 169/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   +2   +5   8