Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 660/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie postępowania

VI SA/Wa 2455/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 77/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 637/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie udzielenia rzeczoznawcy majątkowemu kary dyscyplinarnej

I SAB/Wa 159/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 1517/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zastosowania kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia

I SAB/Wa 150/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SO/Wa 7/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-06

Sprawa ze skargi E. P. i R. P. na Ministra Infrastruktury w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi w trybie art. 55 p.p.s.a.

I SAB/Wa 162/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o uzupełnienie decyzji

I SAB/Wa 176/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   13