Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

SA/Sz 605/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-01-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu [...]

II SA/Wr 470/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy D. K. w przedmiocie określenia nabywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu w okresie dłuższym niż trzy lata

II SA/Ol 754/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

II SA/Wr 53/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady gminy w D. K. w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży mienia gminnego w drodze bezprzetargowej

II SA/Wr 89/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w D. K. w przedmiocie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu

II SA/Wr 5/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. R. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy N. R.

II SA/Wr 15/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łagiewniki w przedmiocie zasad gospodarowania mieniem gminy i wchodzącym w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łagiewniki

II SA/Wr 257/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-26

Skarga Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Żórawina w przedmiocie przekazania nieruchomości jednostkom organizacyjnym gminny nie posiadającym osobowości prawnej

II SA/Gd 648/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

II SA/Wr 237/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubin w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubin
1   Następne >   +2   5