Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Po 861/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania kontrolnego

I SA/Op 167/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu (obecnie Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2007 r.