Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gl 151/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Starosty L. w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych