Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wa 247/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

IV SA/Wa 3201/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-31

Skarga L. Z. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z [..] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 345/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SAB/Wa 335/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-18

Sprawa ze skargi M. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wznowienia postępowania

IV SAB/Wa 370/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

VIII SAB/Wa 32/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nierozpoznania odwołania