Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 2668/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych

VI SAB/Wa 50/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie nierozpoznania odwołania

II GSK 1240/13 - Postanowienie NSA z 2014-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej

II GSK 1434/13 - Postanowienie NSA z 2014-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej

VI SA/Wa 1946/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania

VI SA/Wa 944/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-01

Skarga P. Sp. j. z siedzibą w L. na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy