Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 688/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-30

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa 'C.' Sp. z o.o. z siedzibą w G. na pismo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w przedmiocie aktualizacji warunków technicznych