Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 2367/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy legalizacji taksometru elektronicznego