Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Lu 35/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w przedmiocie wydania decyzji w sprawie długu celnego

I GSK 1035/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyjęcia zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu

III SAB/Lu 34/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w przedmiocie wydania stosownego aktu w prowadzonym postępowaniu celnym

I SAB/Bd 4/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w T. w przedmiocie nie wydanie pozwolenia na zniszczenie towaru

I SAB/Bd 9/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w T. w przedmiocie wszczęcia postępowania