Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 128/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-28

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 6 uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy oraz zasad zwrotu poniesionych wydatków związanych z obowiązkiem sprawiania pogrzebu

IV SA/Wr 628/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Żórawina w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania