Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 196/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Głogowskiego w przedmiocie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez Powiat Głogowski