Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 589/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I OZ 662/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Jeleniej Górze nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 291/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

II SA/Po 185/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości;

III SA/Kr 1225/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Ol 654/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 633/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego

II SA/Sz 1151/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka

II SA/Lu 482/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Kr 995/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   13