Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Bd 45/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-05-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Sz 569/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-05-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 799/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-08-30

Sprawa ze skargi G. M. i S. M. na czynność Dyrektora Inne w przedmiocie odmowy wstępnej akceptacji spełnienia warunków sprawowania funkcji rodziny zastępczej