Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 102/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.B. działającej w imieniu S. S. w sprawie przyznania pomocy finansowej na zakup żywności

I OW 106/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o skierowanie Z. S. do domu pomocy społecznej

I OW 188/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. W. o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Op 91/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-05-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kamiennik w przedmiocie wyznaczenia ośrodka pomocy społecznej jako podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz upoważnienie kierownika ośrodka pomocy społecznej do załatwiania spraw z tego zakresu

II SA/Rz 850/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-07

Sprawa ze skargi MM na niewykonanie przez Burmistrza [..] wyroku WSA w Rzeszowie sygn. II SA/Rz 1542/14 -

II SA/Rz 849/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-07

Sprawa ze skargi M. M. na niewykonanie przez Burmistrza [...] wyroku WSA w Rzeszowie sygn. II SA/Rz 1543/14 -

VIII SA/Wa 412/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-27

Skarga Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G. na decyzję Burmistrza Gminy i Miasta G. w przedmiocie świadczenia rodzinnego

I OW 180/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. K. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

I OW 198/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. P. o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej

II SAB/Go 3/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie dofinansowania zakupu podręczników
1   Następne >   2