Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Ke 4/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-03-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy C. w przedmiocie przewlekłości postępowania rozgraniczeniowego

II SO/Op 13/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-03

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Prudnika za nie przekazanie do Sądu skargi na przewlekłość w sprawie warunków zabudowy terenu

II SAB/Ol 30/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-05-28

Sprawa ze skargi I. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości

IV SAB/Po 62/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-13

Sprawa ze skargi M. S., M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie warunków zabudowy

II SAB/Po 42/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-12

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłość Burmistrza Miasta i Gminy G. n. P. w przedmiocie wymeldowania

I SAB/Łd 6/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-18

Sprawa ze skargi Ł. S. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta O. w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na rok 2014

II SAB/Ol 77/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-05-04

Sprawa ze skargi F. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy '[...]' w sprawie wydania zaświadczenia

II SAB/Ol 84/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-19

Sprawa ze skargi F.W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w sprawie kary za usunięcie drzew

III SAB/Po 4/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-30

Sprawa ze skargi D. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

II SAB/Sz 135/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-12-13

Sprawa ze skargi J. B. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta i Gminy C. w przedmiocie rozpoznania wniosku