Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Kr 160/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-31

Sprawa ze skargi M. W. K. na przewlekłość postępowania Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

IV SAB/Gl 42/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-29

Sprawa ze skargi A.F. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w K. w przedmiocie udostępnienia informacji

I OSK 1291/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi A. F. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w K. w przedmiocie udostępnienia informacji

VII SAB/Wa 93/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-04

Sprawa ze skargi T. R. M. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Konserwatora Zabytków

VI SAB/Wa 17/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-21

Sprawa ze skargi J. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego, którego termin został wyznaczony na [...]-[...] września 2011 r. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II OSK 355/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-08

Wniosek w przedmiocie wniosku w postępowaniu regulacyjnym

VII SAB/Wa 51/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-09

Sprawa ze skargi D. K. w przedmiocie stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego

II SAB/Łd 174/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-10-04

Sprawa ze skargi A. D., G. D., S. D. i K. F. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Starostę [...] [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

VI SAB/Wa 33/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr [...] przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 20-23 marca 2018 r. w przedmiocie prowadzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

IV SAB/Gl 176/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-07

Sprawa ze skargi H.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą
1   Następne >   2