Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SAB/Wa 352/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 312/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-13

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekłe postępowanie administracyjne Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SAB/Wa 406/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-26

Sprawa ze skargi P.K. na przewlekłość Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 461/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-02

Sprawa ze skargi I. G. na przewlekłość Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SAB/Wa 657/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-28

Sprawa ze skargi M. Ł. na przewlekłość Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 183/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-12

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłość Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 462/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-29

Sprawa ze skargi A. V. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VIII SAB/Wa 44/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie wydania orzeczenia z naruszeniem prawa

I SAB/Wa 474/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-29

Sprawa ze skargi E. M. i S. M. na przewlekłość Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji

I SAB/Wa 352/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-08

Sprawa ze skargi M.N. na przewlekłość Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania odwołania
1   Następne >   +2   4