Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

II GSK 4598/16 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych z tytułu wspierania grup producentów rolnych

III SA/Łd 1091/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego

I SA/Sz 832/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za okresy: grudzień 2010 r., styczeń, luty, marzec, kwiecień, lipiec i październik 2011 r. wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyj...

II GSK 4156/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie [...] Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

II GSK 645/16 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu w przedmiocie cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych

II GSK 753/16 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GSK 871/16 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej w przedmiocie odmowy przedłużenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

II GSK 315/16 - Postanowienie NSA z 2018-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Toruniu w przedmiocie zmiany zezwolenia w zakresie lokalizacji punktu gier na automatach o niskich wygranych po wznowieniu postępowania

II GSK 3341/16 - Postanowienie NSA z 2018-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przedłużenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

II OSK 3278/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   100