Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SAB/Kr 30/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w postępowaniu znak [...]

II SA/Kr 674/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 1817/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SAB/Wa 16/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi B. J. w przedmiocie bezczynności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II SA/Gl 1153/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie legalności budowy obiektu

II SA/Kr 1342/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 9 sierpnia 201Or, znak: [...]w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu

II SAB/Kr 32/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Nowosądeckiego

II SO/Go 20/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-29

Wniosek I.E. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

VII SAB/Wa 65/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...]

II SAB/Kr 27/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K.
1   Następne >   +2   +5   +10   31