Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 3278/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 235/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-11

WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Łoboz po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenie [...] w W. Okręg [...] od decyzji Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 30/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję nr [...] Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania budynku

II SA/Gl 688/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie robót budowlanych

II SA/Op 609/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wykonanych robót budowlanych

II OSK 2575/17 - Wyrok NSA z 2018-04-10

Skarga kasacyjna na decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie prac budowlanych

II SA/Gl 935/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Gd 173/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gd 158/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gd 159/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego
1   Następne >   +2   +5   +10   16