Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VI SA/Wa 2207/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

II SA/Gl 780/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-21

Sprawa ze skargi A. Ś. na akt Prezydenta Miasta R. w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu

II SA/Gl 441/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie skierowania na badania lekarskie

II SA/Ol 758/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

II SA/Po 272/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zajęcia pasa drogowego

III SA/Wr 63/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej im. [...], w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczenia wymaganej opłaty za przejazd z naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w wymagane dokumenty,

II SA/Gl 660/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie skierowania na badanie lekarskie

III SA/Wr 127/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez licencji

II SA/Bk 169/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii A i B

VI SA/Wa 1846/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   +5   10