Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wr 453/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy

III SA/Gd 14/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Łd 587/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. Nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Kr 880/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Sz 617/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-10-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Gd 534/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-11-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Po 260/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zameldowania

III SA/Kr 1371/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SAB/Kr 75/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody

II SA/Po 577/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-09-02

Sprawa ze skargi K. K. na decyzje Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania D. K.
1   Następne >   +2   5