Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 1374/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobyt stałego

III SA/Łd 42/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-12

Skarga T. S. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 214/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Dolnośląskiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji orzekającej o zameld...

II OSK 2081/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 322/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

III SA/Lu 666/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 1380/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 1105/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-26

Skarga M. O. na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 3311/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-24

Skarga M. Z. na decyzję Wojewody [...] z [...] października 2017 r. Nr [...] w przedmiocie uchylenia czynności materialno

II OSK 1521/17 - Postanowienie NSA z 2018-09-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zmiany imion i nazwiska
1   Następne >   2