Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 1291/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości

II SA/Gd 154/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy dotyczącej nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

I SAB/Wa 120/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Kr 1490/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

I SA/Wa 1900/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-23

Sprawa ze skargi J. B. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 1611/16

I SAB/Wa 598/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość

II SA/Gd 80/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Lu 266/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 268/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

II SA/Gl 1049/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   +2   +5   10